Továrna na kameninu – Hotel Týnec zal. 1812

Manufaktura na kameninu 

 • výroba byla založena počátkem 90. let 18. století – nejspíše 1791 nebo 1793 – Františkem Josefem z Vrtby (1759 – 1830).
 • nejprve probíhala v objektech areálu týneckého hradu
 • roku 1812 byla z důvodu rozšíření výroby postavena nová jednopatrová budova obdélníkového půdorysu hlavním průčelím obrácená k severu
 • 1866 byla výroba zastavena a budova zůstala nevyužita

 

Hotel

 •  1887 koupil konopišťské panství včetně budovy bývalé továrny arcivévoda rakouský František Ferdinand d´Este (1863-1914).
 • na přelomu 19. a 20. století nechal arcivévoda objekt bývalé továrny postupně přestavět na hotel, nejprve s kapacitou 8, později 23 pokojů.
 • hotel nevyužíval celý objekt, ale především jeho levé křídlo.

 

Státní hotel

 • Zejména dlouhodobě nevyužité části budovy se během první poloviny 20. století ocitly v dezolátním stavu, na němž nic zásadního nezměnili ani jeho dočasní vlastníci či správci (v letech 1919-1939 Československý stát, v době protektorátu Správa benešovských pivovarů, po 2. světové válce pak Československé státní statky). V levé části budovy dožíval hotel.

 

Kulturní dům

 • roku 1951 se objekt stal majetkem MNV v Týnci nad Sázavou
 • oproti původně plánované celkové rekonstrukci došlo pouze k několika provizorním opatřením bezpečnostního charakteru (ochrana před padající střešní krytinou a kusy omítky).
 • roku 1958 byla instalována střešní věžička s hodinami.
 • roku 1959 byla správa objektu převedena na n. p. METAZ, který ve dvou hlavních etapách, v letech 1959-1963 a 1969-1972, provedl adaptaci na kulturní dům. Stavební zásahy z tohoto období měly podstatný vliv na současný stav objektu, neboť v rámci nich došlo k masivním zásahům do původní konstrukce budovy (aplikace železobetonových vestaveb atd.) a k výrazným změnám jejího vzhledu (vikýřová okna v části střechy, nové okenní rámy). V rámci první etapy z přelomu 50. a 60. let byly zároveň definitivně zlikvidovány hospodářské budovy ve dvoře objektu (tyto budovy jsou jako zcela zhroucené popsány již ve zprávě z roku 1957) a ohradní zeď.

 

Společenské centrum Týnec a Hotel Týnec

 • v roce 2004 koupil od společnosti Metaz a. s. objekt Miroslav Němec
 • po vnitřních stavebních úpravách objekt nadále plní funkci kulturního centra – pod názvem Společenské centrum TÝNEC
 • v roce 2007 zřízeno Turistické informační centrum
 • v roce 2010 byla zahájena v 1. patře v levé části budovy rekonstrukce ubytovny do novější hotelové podoby
 • v roce 2011 byla v přízemních prostorách zřízena soukromá mateřská školka
 • roce 2012 vznikla po rekonstrukci dalších prostor budovy turistická ubytovna jako levnější varianta ubytování pro cyklisty a vodáky

 

Přehled majitelů objektu

1812

Dal objekt postavit František Josef z Vrtby v rámci rozšiřování výroby manufaktury na výrobu kameniny.

1830 – 1870

Jan Karel, kníže z Lobkowicz (na základě dědictví)

1870 – 1887

František Eugen, kníže z Lobkowicz

1887 – 1914

František Ferdinand d´Este (koupil panství Konopiště)

1914 – 1919

Děti Františka Ferdinanda d´Este (dědictví)

1919 – 1939

Československý stát (po konfiskaci habsburského majetku na základě dohodo z mírové konference v Paříži)

1939 – 1945

Deutsches Reich

1945 – 15. 1. 1951

Československé státní statky

15.1. 1951 – 18. 3. 1959

MNV Týnec nad Sázavou

18.3. 1959 – 1992

Metaz n.p.

1992 – 2004

Metaz a.s. (privatizace podniku)

Od roku 2004

Miroslav Němec (koupě od Metazu a.s.)

 

Stavebně historický průzkum v PDF

Hotel Týnec

35 minut od Prahy

Sledujte nás

© 2018

GOOGLE MAPY

Translate »
Hotel Týnec v Týnci nad Sázavou hodnocení